วิสัยทัศน์ (Vision):

เป็นผู้นำคุณค่าอาหารจากทะเลที่มีคุณภาพ สด อร่อย และปลอดภัย มาสู่ผู้บริโภค (“From Sea to Table”) ในราคาที่คุ้มค่า และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ:

  • เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่มีกระบวนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (Global Standard) เป็นที่ยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาล
  • เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นผู้นำในการเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ อร่อย คุ้มค่ากับราคา และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

Our Office

ความเป็นมา:

2532 :

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปในรูปแบบแช่เย็น (Chilled) แช่แข็ง (Frozen) และ อาหารทะลแปรรูปพร้อมรับประทาน โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นหลัก

2539 :

บริษัทได้ทำการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า แต้จิ๋ว, กวางเจา, เกาลูน และ มหาชัย ไปยังช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น โลตัส, บิ๊กซี, แมคโคร, ท๊อปส์ ตลอดจนตลาดต่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

2548 :

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในการขยายกิจการในด้านต่างๆ เช่น การซื้อที่ดิน การสร้างโรงงาน และ การซื้อเครื่องจักร

2553 :

เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) ได้ทำการขยายโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยเน้นการผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อลดการใช้แรงงานในสายงานการผลิต

2554 :

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) ได้มีการเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา ตราแต้จิ๋ว ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศกว่า 10,000 สาขา และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ตราแต้จิ๋ว ในเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

2558 :

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) ได้ดำเนินการสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมอีก 2 อาคาร คืออาคาร 3 และ อาคาร 4 และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 15,000 ตัน/ปี เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2559 :

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) ได้มีการขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศไปยังประเทศจีน และ ออสเตรเลีย เพิ่มเติม จากเดิมที่มีการส่งออกไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป, สหราชอาณาจักร, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี และ ฮ่องกง โดยมีสินค้าหลักคือ กลุ่มลูกชิ้นปลาตราแต้จิ๋ว และ กวางเจา

การจัดการองค์กร:

Our Office

Top